top of page
O NAS: Welcome

Polska Kompania Teatralna została założona w czerwcu 2019. Do celów naszego stowarzyszenia należy prowadzenie działalności naukowej, artystycznej, wydawniczej, edukacyjnej i kulturalnej. Cele te staramy się realizować poprzez wspieranie twórczości dramatycznej i teatralnej, prowadzenie badań naukowych, organizowanie konferencji i seminariów, a także poprzez upowszechnianie wiedzy o teatrze. Ważnym elementem tej działalności jest wydawanie internetowego czasopisma „Teatrologia.info”. Grono naszych członków składa się zarówno z praktyków teatralnych, jak i teatrologów, z historyków, jak i krytyków teatru, z uczonych, jak i pracowników instytucji kultury.

bottom of page