top of page

Konferencja naukowa "Mrożek i nowoczesność"Program konfrencji


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, 29 czerwca 2021 roku

10:00-10:30 – Antoni Winch, Szkoda Zachodu 10:30-11:00 – Jarosław Gajewski, Wychodzenie z karnawału. Skrócony przegląd okoliczności założonych ostatniego dramatu Sławomira Mrożka 11:00-11:30 – Jarosław Cymerman, Poczynania typu awangardowego 11:30-12:00 – dyskusja

12:00-12:20 – przerwa kawowa

12:20-12:50 – Jacek Kopciński, Mrożek ekolog 12:50-13:20 – Mateusz Werner, Krawiec jako ogrodnik. Przyczynek do teorii nowoczesności jako projektu ogrodniczego 13:20-13:50 – Irina Lappo, Recepcja Mrożka w Rosji 13:50-14:20 – dyskusja

14:20-15:20 – przerwa obiadowa

15:20-15:50 – Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak, Mrożek w Hiszpanii 15:50-16:20 – Beata Popczyk-Szczęsna, Mędrkowanie w dobie nowoczesności 16:20-16:50 – dyskusja 16:50 – zakończenie konferencji


Organizatorzy:

Polska Kompania Teatralna

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
Commentaires


bottom of page