top of page

Konferencja naukowa "Sapere auso. Stanisław Konarski i jego teatr"Program konferencji

Teatr Collegium Nobilium, 15 listopada 2021


10.00–10.15 powitanie gości w Teatrze Collegium Nobilium przez JM Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie prof. dra hab. Wojciecha Malajkata oraz lektura fragmentu Tragedii Epaminondy w wykonaniu prof. dra hab. Jarosława Gajewskiego

10.15–10.45 prof. dr hab. Tomasz Chachulski (IBL PAN), Stanisław Konarski – poeta

10.45–11.15 dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK, Teatr Stanisława Konarskiego – zamysł i realizacja

11.15–11.45 dr Patryk Kencki (IS PAN), Uwagi o repertuarze teatralnym pijarskiego Collegium Nobilium w Warszawie

11.45–12.15 przerwa

12.15–12.45 dr hab. Katarzyna Buczek (UW), Fizyka w teatrze. Widowiskowe aspekty dydaktyki w pijarskim, warszawskim Collegium Nobilium

12.45–13.15 prof. dr hab. Roman Pelczar (URz), Teatry kolegiów pijarskich na Rusi Czerwonej w XVII i XVIII w. oraz ich znaczenie

13.15–14.00 przerwa

14.00–14.30 dr Barbara Osterloff (AT), Kilka uwag o roli i miejscu tzw. „teorii” w nauczaniu aktorów. Od PIST-u do PWST (1932–1996)

14.30–15.00 prof. dr hab. Jarosław Gajewski (AT), Szyld teatru. Tradycja, ale jaka?

15.00–16.00 dyskusja z udziałem PT Referentek i Referentów poprowadzona przez prof. dr hab. Jarosława Komorowskiego (IS PAN)

Organizatorzy:

Polska Kompania Teatralna

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Pracownia Teatru Dawnego, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Wydarzenie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa MazowieckiegoComentarios


bottom of page