top of page

Reduta, Nowe Fragmenty


Z okazji setnej rocznicy powstania teatru Reduta Polska Kompania Teatralna i Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk przygotowały w dniach 28–29 listopada 2019 roku w siedzibie Instytutu wydarzenie obejmujące seminarium, konferencję naukową, performatywne czytanie Promethidiona Cypriana Kamila Norwida oraz wernisaż wystawy Redutowcy i Osterwa w Instytucie Sztuki PAN. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski.

W czytaniu performatywnym Godzina „Promethidiona” wystąpili: Anna Gajewska, Natalia Stachyra, Jarosław Gajewski i Oskar Hamerski. Na zakończenie seminarium odsłuchano fragmentów nagrania z warszawskich uroczystości pogrzebowych Juliusza Osterwy opatrzonych komentarzami Marzeny Kuraś i Rafała Węgrzyniaka.

W ramach poprowadzonej przez Patryka Kenckiego konferencji wystąpiło siedmioro referentów związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Marie Curie Skłodowskiej, Uniwersytetem Opolskim oraz Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Irina Lappo przywołała pobyt Juliusza Osterwy w Samarze, a Dorota Jarząbek-Wasyl zreferowała relacje pomiędzy Osterwą a Wincentym Lutosławskim. Tadeusz Kornaś przedstawił zagadnienia związane z Genezją działającą w kościele świętego Krzyża w Krakowie, a Wanda Świątkowska omówiła kwestię teatralnego kształcenia w Reducie. Wystąpienie Jarosława Cymermana poświęcone było ostatniemu, powojennemu już, okresowi działalności Osterwy, Agnieszka Wójtowicz przywołała kwestie związane z wileńskim okresem Reduty i tamtejszą jej siedzibą, a referat Jadwigi Majewskiej-Grabowskiej oscylował wokół zagadnienia tańca w scenicznej działalności Reduty. Część konferencyjnych wystąpień została opublikowana w „Pamiętniku Teatralnym” 2020 z. 2. https://www.czasopisma.ispan.pl/index.php/pt/issue/view/26

Wystawa fotografii Redutowcy i Osterwa w Instytucie Sztuki PAN przywołała spotkanie z okazji ćwierćwiecza śmierci Juliusza Osterwwy. Uroczysty wieczór poświęcony Osterwie i Redutowcom miał miejsce 10 maja 1972 roku w Instytucie Sztuki PAN. Organizatorem był dyrektor Instytutu prof. Juliusz Starzyński, a udział w nim wzięli: Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Grotowski, Redutowi aktorzy, a także Elżbieta Osterwianka i Monika Żeromska, córka autora sztuki Uciekła mi przepióreczka. Pod kierunkiem Tadeusza i Ireny Byrski przygotowano czytanie dramatu Zbigniewa Herberta Jaskinia filozofów, w którym autor kreował postać Sokratesa. Wystawa przypominająca tę uroczystość przygotowana została przez Marzenę Kuraś, Piotra Jamskiego i Rafała Węgrzyniaka, a prezentowano ją w siedzibie Instytutu Sztuki PAN od 28 listopada 2019 do 30 stycznia 2020 roku.

W seminarium przygotowanym w ramach cyklicznego wydarzenia „Nowe Fragmenty” udział wzięli: Rafał Węgrzyniak, który zarysował polityczną ideologię Reduty, Przemysław Pawlak omawiający związki tego teatru ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem oraz Jarosław Gajewski, który wygłosił wystąpienie zatytułowane „Dobra Nowina” Wyspiańskiego czyli „Studium o Hamlecie” w Reducie.
Comments


bottom of page