top of page

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ "POLSKI MOLIÈRE"Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Polska Kompania Teatralna zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Polski Molière”, która odbędzie się w Warszawie dniach 13–14 czerwca 2022 roku.


O ile pierwszy dzień obrad poświęcony będzie historii polskiej recepcji Molierowskiego dzieła, którą zgodzili się omówić zaproszeni goście, o tyle drugi dzień konferencji będzie miał charakter otwarty i liczymy, że zechcą wziąć w nim udział badaczki i badacze zainteresowani mniej oczywistymi wymiarami twórczości francuskiego komediopisarza. Szczególnie interesowałyby nas wystąpienia dotyczące poniższych zagadnień:

- współczesne polskie inscenizacje sztuk Molière’a, - ciekawe kreacje aktorskie stworzone w repertuarze Molierowskim, - obecność sztuk Jeana Baptiste’a Poquelina na scenach nienależących do głównego nurtu życia teatralnego, - recepcja dzieł francuskiego komediopisarza w innych krajach, - inspiracje Molierowskie w dziełach innych twórców. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru wystąpień spośród nadesłanych propozycji. Udział w konferencji jest bezpłatny. Podjęte zostaną działania zmierzające do wydania tomu pokonferencyjnego. Zgłoszenia tematów wystąpień można zgłaszać do końca kwietnia br. na adres: patryk.kencki@ispan.pl

Comments


bottom of page