top of page
O NAS: Welcome

Pracownia Teatrologiczna to działająca w latach 2021-2023 niezależna grupa badawcza, w skład której wchodzil uczeni i uczone z różnych ośrodków akademickich uprawiający refleksję nad teatrem, dramatem i literaturą. 

W styczniu 2022 roku Pracownia uruchomiła cykl otwartych Kolokwiów Teatralnych, podczas których omawiano istotne zagadnienia naukowe, ważne książki i interesujące spektakle. 

W roku 2023 zespół został przekształcony w Forum Teatrologiczne działające przy Pracowni Teatru Dawnego w Zakładzie Historii i Teorii Teatru w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Członkinie i członkowie Pracowni Teatrologicznej w latach 2021-2023:

dr hab. Michał Bajer

dr Jarosław Cymerman

prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka

dr Daria Dulok

dr Zbigniew Jędrychowski

dr Patryk Kencki   -   koordynator Pracowni Teatrologicznej

dr Aneta Kielak-Dudzik

prof. dr hab. Jarosław Komorowski

dr Grzegorz Kondrasiuk

dr Kamil Kopania

dr hab. Tadeusz Kornaś

dr hab. Kazimierz Kowalewicz

dr Marianna Lis

dr hab. Anna Nowicka-Struska

dr hab. Ewa Rynarzewska

dr hab.  Karol Samsel

dr hab. Paweł Stangret

dr Karol Suszczyński

prof. dr hab. Piotr Urbański

dr Antoni Winch

dr hab. Witold Wojtowicz

dr Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak

dr Agnieszka Wójtowicz

dr hab. Grzegorz Zieziula

pracownia.teatrologiczna@gmail.com

bottom of page