Pracownia Teatrologiczna to niezależny zespół naukowo-badawczy, afiliowany przy Polskiej Kompanii Teatralnej, w skład którego wchodzą badacze z różnych ośrodków akademickich uprawiający refleksję nad teatrem, dramatem i literaturą. 

W styczniu 2022 roku Pracownia uruchomiła cykl otwartych Kolokwiów Teatralnych, podczas których omawiane będą istotne zagadnienia naukowe, ważne książki i interesujące spektakle. 

Członkinie i członkowie Pracowni Teatrologicznej:

dr Michał Bajer

dr Jarosław Cymerman

prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka

dr Zbigniew Jędrychowski

dr Patryk Kencki   -   koordynator Pracowni Teatrologicznej

dr Aneta Kielak-Dudzik

prof. dr hab. Jarosław Komorowski

dr Grzegorz Kondrasiuk

dr Kamil Kopania

dr hab. Tadeusz Kornaś

dr hab. Kazimierz Kowalewicz

dr Marianna Lis

dr hab. Anna Nowicka-Struska

dr hab. Ewa Rynarzewska

dr hab.  Karol Samsel

dr Karol Suszczyński

dr Antoni Winch

dr hab. Witold Wojtowicz

dr Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak

dr Agnieszka Wójtowicz

pracownia.teatrologiczna@gmail.com