top of page

Kolokwia Teatralne Pracowni TeatrologicznejPracownia Teatrologiczna stanowiąca niezależną grupę uczonych uruchomiła w styczniu 2022 roku cykl Kolokwiów Teatralnych poświęconych istotnym zagadnieniom naukowym, interesującym książkom i ważnym spektaklom.
14 czerwca 2023 o godzinie 19.00 w formule online odbyło się 15. Kolokwium Teatralne poświęcone książce "Archipelag indywidualności. Solowe teatry performerów współdziałających z materią" napisanej przez dr hab. Marzennę Wiśniewską (Uniwersytet Mikołaja Kopernika). Monografię zaprezentował i rozmowę z Autorką poprowadził dr Karol Suszczyński z Akademii Teatralnej im. Aleksadra Zelwerowicza w Warszawie. W dyskusji głos zabrały dr hab. Małgorzata Gamrat (KUL) i dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna, prof. UŚ.24 maja 2023 o godzinie 19.00 w formule online odbyło się 14. Kolokwium Teatralne przygotowane w ramach cyklu „Teatry (w) Azji” a poświęcone książce dr Marianny Lis „Wayang. Jawajski teatr cieni”. Monografię przedstawił dr Patryk Kencki, po czym odbyła się rozmowa na temat europejsko-indonezyjskich relacji kulturowych, w której obok Autorki wziął udział dr Dawid Martin, etnomuzykolog związany z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawską Grupą Gamelanową. Do dyskusji przyłączyli się także dr Karol Suszczyński, dr Daria Dulok oraz prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka.12 kwietnia 2023 odbyło się trzynaste Kolokwium Teatralne poświęcone książce dr Anety Kielak-Dudzik Janusz Warmiński i jego Teatr Ateneum wydanej w 2021 roku przez Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie. Monografię zaprezentowała dr Barbara Osterloff z Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, a rozmowę z Autorką poprowadził dr Patryk Kencki z Pracowni Teatru Dawnego w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.8 marca 2023 o godzinie 19.00 w formule online odbyło się dwunaste Kolokwium Teatralne, przygotowane w ramach cyklu „Teatry (w) Azji”, poświęcone omówieniu europejskich przetworzeń oraz reinterpretacji azjatyckich technik lalkarskich, a także inspiracji Azją w polskim teatrze lalek XX wieku. Zagadnienia te przedstawili dr Marianna Lis i dr Kamil Kopania, związany z białostocką filią warszawskiej Akademii Teatralnej.8 lutego 2023 roku o godzinie 19.00 w formule online odbyło się jedenaste Kolokwium Teatralne poświęcone twórczości flamandzkiego dramatopisarza Albrechta Rodenbacha ze szczególnym uwzględnieniem polskich wątków w jego dramacie Warszawscy uczniowie. Zagadnienia te przedstawił dr hab. Marcin Polkowski, kierownik Katedry Literatury Niderlandzkiej i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a rozmowę z nim poprowadził prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Fragmenty dramatu Rodenbacha przeczytali: profesor Marcin Polkowski i pan Damian Olszewski. W dyskusji udział wzięli także dr hab. Ewa Rynarzewska, prof. UW, i dr hab. Grzegorz Zieziula, prof. IS PAN.11 stycznia 2023 roku o godzinie 19.00 w formule online odbyło się dziesiąte Kolokwium Teatralne przygotowane w ramach cyklu „Teatry (w) Azji”. Spotkanie to poświęcone zostało azjatyckim tradycjom teatralnym, a rozmówcami dr Marianny Lis byli wykładowcy Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza: dr Daria Dulok i dr Karol Suszczyński. W otwartej dyskusji wzięły też udział dr Joanna Wasilewska oraz p. Joanna Hinc-Mackiewicz.
14 grudnia 2022 roku o godzinie 19.00 w formule online odbyło się dziewiąte Kolokwium Teatralne, które poświęciliśmy krytycznej edycji Odprawy posłów greckich przygotowanej przez prof. dra hab. Tadeusza Witczaka przy współpracy dra hab. Marka Osiewicza i dr hab. Moniki Szczot w ramach wydania Dzieł Wszystkich Jana Kochanowskiego. Rozmówcami prof. dra hab. Andrzeja Dąbrówki byli prof. dr hab. Radosław Grześkowiak oraz dr hab. Marek Osiewicz, prof. UAM. W otwartej dyskusji, którą moderował dr Patryk Kencki, zechcieli zabrać głos także: dr Joanna Duska, dr hab. Bogdan Hojdis, dr hab. Marek Kochan oraz dr Łukasz Cybulski.9 listopada 2022 roku o godzinie 19.00 odbyło się w formule online ósme Kolokwium Teatralne zatytułowane (Nie)oczywista rola plastyki w teatrze lalek. W rozmowie wzięli udział badacze teatru lalkowego związani z białostocką filią Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie: dr Kamil Kopania i dr Karol Suszczyński.12 października 2022 roku (środa) o godzinie 20.00 odbyło się w formule online siódme Kolokwium Teatralne poświęcone dramatopisarskiej twórczości Cypriana Norwida. W rozmowie udział wzięli literaturoznawcy związani z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: prof. dr hab. Wiesław Rzońca oraz dr hab. Karol Samsel.22 czerwca 2022 roku o godzinie 19.00 odbyło się w formule online szóste Kolokwium Teatralne, należące do cyklu "Teatry (w) Azji" a poświęcone zagadnieniom związanym z aktorstwem w wybranych tradycyjnych i współczesnych formach teatralnych Korei i Indii. Rozmowę z udziałem koeanistki dr hab. Ewy Rynarzewskiej oraz indolożki Zuzanny Kann-Skorupskiej poprowadziła badaczka teatru indonezyjskiego dr Marianna Lis..
30 maja 2022 roku odbyło się piąte Kolokwium Teatralne poświęcone inscenizacji "Historyji o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" wyreżyserowanej przez Jarosława Gajewskiego w lubelskim Teatrze im. Juliusza Osterwy we współpracy z Teatrem Gardzienice.


Główną częśc spotkania stanowiła rozmowa, którą z reżyserem przedstawienia prof. drem hab. Jarosławem Gajewskim poprowadził teatrolog dr Jarosław Cymerman, a w której udział również wzięli: historyczka literatury dr hab. Anna Nowicka-Struska, twórca scenografii do omawianego spektaklu prof. dr hab. Marek Chowaniec oraz dramaturg przedstawienia dr Patryk Kencki.20 kwietnia 2022 roku o godzinie 19.00 odbyło się czwarte Kolokwium Teatralne poświęcone wieloautorskiej monografii Wokół Mikołaja z Wilkowiecka. Analizy i porównania wydanej w 2021 roku przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Polską Kompanię Teatralną.


W trakcie spotkania poprosiliśmy o wypowiedzi najpierw najwybitniejszego znawcę "Historyji...", czyli prof. dra hab. Jana Okonia, następnie redaktorów omawianego tomu: prof. dra hab. Andrzeja Dąbrówkę i dra hab. Witolda Wojtowicza, a potem zaproszonych przez nich gości: dra hab. Zbigniewa Władysława Solskiego, specjalizującego się w teatrologii, oraz ks. dra hab. Erwina Mateję, prowadzącego badania w zakresie w liturgiki.


Dostęp do nagrania:

23 marca 2022 roku o godzinie 19.00 odbyło się trzecie Kolokwium Teatralne poświęcone współczesnym inscenizacjom dzieł klasycznych. Rozmówcami dra Patryka Kenckiego byli: dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna, profesor Uniwersytetu Śląskiego, oraz dr hab. Tadeusz Kornaś, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
16 lutego 2022 roku o godzinie 19.00 odbyło się drugie Kolokwium Teatralne, otwierające cykl "Teatry (w) Azji". Rozmówczyniami dr Marianny Lis były: specjalizująca się w teatrze koreańskim dr hab. Ewa Rynarzewska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, oraz prowadząca badania nad japońskim teatrem kabuki dr Iga Rutkowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

12 stycznia 2022 roku odbyło się pierwsze Kolokwium Teatralne poświęcone książce dra Antoniego Wincha "Szkoda Zachodu" wydanej w 2021 roku przez Instytut Sztuki PAN. Rozmowę z autorem poprowadził dr hab. Artur Grabowski, profesor UJ. Następnie odbyła się otwarta dyskusja.

Kommentare


bottom of page