Kolokwia Teatralne Pracowni TeatrologicznejPracownia Teatrologiczna stanowiąca niezależny zespół badawczo-naukowy afiliowany przy Polskiej Kompanii Teatralnej uruchomiła w styczniu 2022 roku cykl Kolokwiów Teatralnych poświęconych istotnym zagadnieniom naukowym, interesującym książkom i ważnym spektaklom.

9 listopada (środa) o godzinie 19.00 odbyło się w formule online ósme Kolokwium Teatralne zatytułowane (Nie)oczywista rola plastyki w teatrze lalek. W rozmowie wzięli udział badacze teatru lalkowego związani z białostocką filią Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie: dr Kamil Kopania i dr Karol Suszczyński.12 października (środa) o godzinie 20.00 odbyło się w formule online siódme Kolokwium Teatralne poświęcone dramatopisarskiej twórczości Cypriana Norwida. W rozmowie udział wzięli literaturoznawcy związani z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: prof. dr hab. Wiesław Rzońca oraz dr hab. Karol Samsel.22 czerwca (środa) o godzinie 19.00 odbyło się w formule online szóste Kolokwium Teatralne, należące do cyklu "Teatry (w) Azji" a poświęcone zagadnieniom związanym z aktorstwem w wybranych tradycyjnych i współczesnych formach teatralnych Korei i Indii. Rozmowę z udziałem koeanistki dr hab. Ewy Rynarzewskiej oraz indolożki Zuzanny Kann-Skorupskiej poprowadziła badaczka teatru indonezyjskiego dr Marianna Lis..
30 maja odbyło się piąte Kolokwium Teatralne poświęcone inscenizacji "Historyji o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" wyreżyserowanej przez Jarosława Gajewskiego w lubelskim Teatrze im. Juliusza Osterwy we współpracy z Teatrem Gardzienice.


Główną częśc spotkania stanowiła rozmowa, którą z reżyserem przedstawienia prof. drem hab. Jarosławem Gajewskim poprowadził teatrolog dr Jarosław Cymerman, a w której udział również wzięli: historyczka literatury dr hab. Anna Nowicka-Struska, twórca scenografii do omawianego spektaklu prof. dr hab. Marek Chowaniec oraz dramaturg przedstawienia dr Patryk Kencki.20 kwietnia (środa) o godzinie 19.00 odbyło się czwarte Kolokwium Teatralne poświęcone wieloautorskiej monografii Wokół Mikołaja z Wilkowiecka. Analizy i porównania wydanej w 2021 roku przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Polską Kompanię Teatralną.


W trakcie spotkania poprosiliśmy o wypowiedzi najpierw najwybitniejszego znawcę "Historyji...", czyli prof. dra hab. Jana Okonia, następnie redaktorów omawianego tomu: prof. dra hab. Andrzeja Dąbrówkę i dra hab. Witolda Wojtowicza, a potem zaproszonych przez nich gości: dra hab. Zbigniewa Władysława Solskiego, specjalizującego się w teatrologii, oraz ks. dra hab. Erwina Mateję, prowadzącego badania w zakresie w liturgiki.


Dostęp do nagrania:

https://www.youtube.com/watch?v=bBS2kwQvY-E

23 marca o godzinie 19.00 odbyło się trzecie Kolokwium Teatralne poświęcone współczesnym inscenizacjom dzieł klasycznych. Rozmówcami dra Patryka Kenckiego byli: dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna, profesor Uniwersytetu Śląskiego, oraz dr hab. Tadeusz Kornaś, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
16 lutego o godzinie 19.00 odbyło się Kolokwium Teatralne otwierające cykl "Teatry (w) Azji". Rozmówczyniami dr Marianny Lis były: specjalizująca się w teatrze koreańskim dr hab. Ewa Rynarzewska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, oraz prowadząca badania nad japońskim teatrem kabuki dr Iga Rutkowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

12 stycznia odbyło się pierwsze Kolokwium Teatralne poświęcone książce dra Antoniego Wincha "Szkoda Zachodu" wydanej w 2021 roku przez Instytut Sztuki PAN. Rozmowę z autorem poprowadził dr hab. Artur Grabowski, profesor UJ. Następnie odbyła się otwarta dyskusja.