top of page

ZARZĄD

WŁADZE: Text

prof. dr hab. Jarosław Gajewski

Prezes

Aktor teatralny i filmowy, pedagog, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, profesor sztuk teatralnych (2008), profesor zwyczajny Akademii Teatralnej (2012) i jej wieloletni prorektor (1993–1999 oraz 2002–2008). Aktor scen stołecznych: Teatru Polskiego (1984–1987), Teatru Dramatycznego (1987–2003) i Teatru Narodowego (2003–2010 i od 2016). Zastępca Dyrektora Naczelnego – Dyrektor Artystyczny Teatru Polskiego w Warszawie (2011–2016). Uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1996), nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne (2000). Odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis (2011). Współtworzył Teatr Collegium Nobilium – zespół scen Akademii Teatralnej i przez wiele lat nim kierował. Współtwórca Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych w Warszawie. Laureat nagród m.in. na Festiwalu Sztuki Aktorskiej w Kaliszu (1990, 1998, 2005), festiwali teatrów jednego aktora w Toruniu (1986, 1989) i Wrocławiu (1986, 1989), Nagrody British Council na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku (1997), a także Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego w kategorii Najlepszy aktor za film Nocna Wizyta w reżyserii Piotra Chrzana (2013).

Hernik-Spalinska-foto_edited.jpg

dr hab. Jagoda Hernik Spalińska

Wiceprezes

Profesor w Instytucie Sztuki PAN (Warszawa) w Zakładzie Teatru oraz w Zbiorach Specjalnych (Dokumentacja Teatru), historyk teatru. Prowadzi studia podyplomowe w IS PAN na kierunku: teatrologia. Wydała książki: „Wileńskie Środy Literackie 1927-1939” (wyd. IBL PAN, 1998), „Życie teatralne w Wilnie podczas II wojny światowej” (wyd. IS PAN, 2005), „Anty-Ifigenia” (wyd. IS PAN, 2014). Teksty z historii teatru drukowała m.in. w „Pamiętniku Teatralnym”, „Notatniku Teatralnym”, litewskim piśmie „Menotyra”; o współczesnym teatrze pisała m.in. w „Dialogu”, „Teatrze”, „Didaskaliach”, litewskim „Teatrasie” (ogółem ok. 200 publikacji). Od listopada 2019 redaktor naczelny teatrologii.info. Oprócz podstawowego zainteresowania, jakim jest historia i współczesność teatru, zajmuje się dramatologią.

Patryk%20Kencki_edited.jpg

dr Patryk Kencki

Wiceprezes

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leon Schillera w Łodzi, przewodniczący Komisji Artystycznej Konkursu „Klasyka Żywa”. Założyciel portalu „Teatrologia.info”. W przeszłości związany z warszawskim Muzeum Teatralnym, pracował również jako adiunkt na Wydziale Aktorskim i Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz jako sekretarz redakcji „Pamiętnika Teatralnego”.Autor stu kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii: „Inspiracje starotestamentowe w dramacie polskiego renesansu (1545-1625)”, Warszawa 2012; „Staropolski Molière”, Warszawa 2021.

Kuras%CC%81-foto_edited_edited.jpg

Marzena Kuraś

Skarbnik

Historyk teatru XX wieku, edytorka m.in. korespondencji Romana Brandstaettera, Wilama Horzycy, Witolda Gombrowicza, Tymona Terleckiego. Drukuje w „Pamiętniku Teatralnym”, „Twórczości”. Ostatnia książka to „Dawny afisz teatralny w zbiorach Instytutu Sztuki PAN” (2017). Od 1980 pracuje w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

BW03031.jpg

dr Antoni Winch

Sekretarz

Adiunkt w Instytucie Sztuki PAN, autor książki „Dramat ciemnych gier. Teatr absurdu pre-postczłowieka”. Publikował w „Dialogu”, „Pamiętniku Teatralnym”, „Teatrze”, „Scenie” oraz piśmie „Witkacy! Czyste dusze w niemytej formie”. Dramatopisarz i scenarzysta. Laureat nagrody za najlepszy oryginalny scenariusz słuchowiska radiowego XVI Festiwalu „Dwa Teatry. Sopot 2016” za scenariusz „Zagwazdrane żyćko. Rzecz o zakopiańskiej miłości”. Laureat Grand Prix XVIII Festiwalu „Dwa Teatry. Sopot 2018” jako współautor, obok Dariusza Błaszczyka, scenariusza słuchowiska „Ordonka”. Ur. 1986.

MCH-rotated_edited.jpg

prof. dr hab. Marek Chowaniec

Członek Zarządu

profesor ASP – scenograf, absolwent ASP w Warszawie (1993r. dyplom w pracowni prof. Andrzeja Sadowskiego w Katedrze Scenografii). Współpracuje z wieloma polskimi scenami: Teatrem Ateneum, Współczesnym w Warszawie, Teatrem Nowym w Poznaniu, Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, Teatrem im. Jaracza w Olsztynie. Jest autorem kilkudziesięciu realizacji dla Teatru Telewizji, reżyserowanych m.in. przez Jerzego Gruzę, Krzysztofa Zaleskiego, Marię Zmarz-Koczanowicz, Piotra Szulkina, Łukasza Wylężałka, Marcina Wronę. Ma też w dorobku szereg przedstawień muzycznych. W Teatrze Roma był współtwórcą scenografii do „Piotrusia Pana” i twórcą scenografii do musicali: „Miss Sajgon”, „Grease”. W Teatrze Buffo do spektakli ”Tyle miłości”, „Niedziela na Głównym”, i pierwszych na świecie scenografii w technologii stereoskopowej: „Romeo i Julia 3D”, „Polita” w reżyserii Janusza Józefowicza. W Operze Krakowskiej zaprojektował scenografię do „Czarnej maski” Krzysztofa Pendereckiego, „Damy Pikowej” Piotra Czajkowskiego w reżyserii Krzysztofa Nazara. W 2010 r. był twórcą scenografii do widowiska „Let’s Dance Chopin” otwierającego Dzień Polski na EXPO w Szanghaju. Autor wielu projektów imprez plenerowych, koncertów i widowisk telewizyjnych. Nagroda V Festiwalu „Dwa Teatry Sopot 2005” za scenografię do spektaklu „Książę Nocy” w reż. Krzysztofa Zaleskiego

beata male-20_edited_edited.jpg

Beata Małgorzata Rusinowska

Członek Zarządu

Z wykształcenia pedagog o specjalizacji kulturalno-oświatowej. W 2000 roku ukończyła Podyplomowe Studium Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi na Uniwersytecie Warszawskim, a rok później studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku na Wydziale Administracji, kierunek Kontrola i Audyt w administracji publicznej. Posiada także, potwierdzone egzaminem państwowym, uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. W 2019 roku ukończyła w Studium Prawa Europejskiego kurs – Zarządzanie Instytucją Kultury. W latach 1989–1991 kierowała Zakładowym Domem Kultury ZPLn. RESURSA, od 1991 r. do 2015 – Centrum Kultury w Żyrardowie, w latach 2015–2017 pracowała w Urzędzie Miasta Żyrardowa (z-ca dyrektora wydziału promocji), od 2017 roku kieruje Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Ursynów. Od wielu lat jest instruktorem ZHP (harcmistrz), a także członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Twórczej Osobowości Dziecka oraz Stowarzyszenia „Świetlik”, jest także członkiem Fundacji im. J. Chełmońskiego. Odznaczona jako Zasłużony Działacz Kultury w 1999 r. przez min. Andrzeja Zakrzewskiego oraz jako Zasłużony Dla Kultury Polskiej w 2009 r. przez min. Bogdana Zdrojewskiego.

KOMISJA REWIZYJNA

k_edited.jpg

Kalina Zalewska

Przewodnicząca

Autorka recenzji, szkiców o teatrze i dłuższych rozpraw. Od 2009 roku zastępczyni redaktora naczelnego miesięcznika „Teatr”, członkini kapituły Nagród im. Swinarskiego i Zelwerowicza, przyznawanych przez pismo. Od 2020 roku p.o. dyrektora Teatru Telewizji. Kilkukrotna selekcjonerka Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej i konkursu „Klasyka Żywa”. Mieszka w Warszawie.

Wojtowicz-foto_edited.jpg

dr Agnieszka Wójtowicz

Członek

Absolwentka krakowskiej teatrologii, historyk teatru, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa  Uniwersytetu Opolskiego. Autorka monografii „Od Orfeusza do Studium o Hamlecie. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959-1964)” (Wrocław 2005) oraz  „Grotowski. Bedeker opolski” (Opole 2019). Jej  zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii teatru polskiego w XX wieku (działalność teatralna Jerzego Grotowskiego oraz życie teatralne w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym). Publikowała m.in. w „Notatniku Teatralnym”, „Didaskaliach”, „Teatrze” oraz „Pamiętniku Teatralnym”. Współautorka (wraz z Teresa Kudybą) filmu dokumentalnego o Jerzym Grotowskim  Gra z pamięcią. Jerzy Grotowski w Opolu.  W tym roku ukaże się jej książka „Grotowski polityczny”.

IMG_8715.JPG

dr Przemysław Pawlak

Członek

doktor nauk o sztuce, absolwent SGH w Warszawie i studiów doktoranckich w Instytucie Sztuki PAN; jeden z fundatorów i prezes Instytutu Witkacego, członek Rady Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, wykładowca Studiów podyplomowych IS PAN (specjalizacja: Historia sztuki nowoczesnej). Edytor, bibliograf (cz. 2 tomu Bibliografia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Dziełach zebranych, PIW, Warszawa 2020, w przygot.), popularyzator twórczości Witkacego, autor tezy o biocybernetycznych źródłach katastrofizmu autora Szewców. Biograf i redaktor pism ks. Henryka Kazimierowicza (Powiernik Witkacego, PIW, Warszawa 2017 oraz Henryk Kazimierowicz. Życie i działalność 1896-1942, IS PAN, Warszawa 2021, w przygot.), opracowuje do druku Wspomnienia Henryka Jasieńskiego. Autor artykułów naukowych drukowanych w „Pamiętniku Teatralnym”, „Sztuce Edycji”, „Kulturze Współczesnej”, londyńskim „Pamiętniku Literackim”, „Witkacym!” i tomach zbiorowych oraz wpisów na witkacologia.eu. Pomysłodawca, zastępca redaktor naczelnej i korektor półrocznika „Witkacy!”. Działacz Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, organizator akcji #RatujPIW, która zapobiegła likwidacji ostatniego w Polsce państwowego wydawnictwa. Bibliofil, kolekcjoner starych znaków proweniencyjnych i calisianów.

bottom of page